logo
Fever izle indiana storm seattle canlı Korku akor

Yevmiye defteri örneği


Bizde sitemiz içersindeki derslerde yevmiye defterini aşağıdaki şekilde düzenleyeceğiz. bilançonun aktifinde yer alan değerler yevmiye defterinin borcuna, pasifte yer alan değerler ise alacağına kaydedilir. yevmiye defteri, bir işletmenin muhasebe olaylarınıtarih sırasına göre kaydettiği defterdir. yevmiye defterine ilk olarak açılış kaydıyapılır. öğrenci mizan düzenleyebilecektir. bu deftere muhasebe defteri de dendiği yevmiye defteri örneği için muhasebe defteri örneği şeklinde de adlandırılabilmektedir. yevmiye defteri örneği yevmiye kaydı yapılan yevmiye defterlerinin şekli genel olarak yukarıdaki gibidir.

yevmiye defteri örneği: muhasebe işlemlerinde matbu yevmiye defteri yukarıdaki gibidir. yevmiye defteri nedir ; muhasebede ticari işlemler tarih sırası ile ve belgelere dayandırılarak kayıt altına alındığı defter, yevmiye defteridir. bu modülün amacı, yevmiye defterine varlık hesaplarınıkaydetmeyi öğrenmektir. yevmiye maddesi türleri nelerdir?

öğrenci açılışişlemlerini büyük deftere aktarabilecektir. bu işlem de hesaplar aracılığıyla yapılır. yevmiye defterinin son satırı da sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. yevmiye defteri, bilanço esasına göre defter tutan işletmelerde işlemlerin tarih sırasına göre ve kurallarına uygun olarak kaydedildiği defterdir. açılış kaydı yevmiye defterinin 1 numaralı. yevmiye defterine kaydedilen her bilginin muhakkak belgeye dayanması gerekir. tarihinde müşterimiz ahmet şahin’ e 35 numaralıfatura ile 100 ytl değerinde malıveresiye olarak satıyoruz.

öğrenci varlık ( aktif) hesaplarınıkaydedebilecektir. çünkü muhasebede belgesi bulunmayan hiçbir işlem kayıt altına alınmaz. aynıtür olaylar aynıhesaplarda toplanır. fakat genelde muhasebe işlemlerinin yevmiye kayıtları daha kısa bir şekilde düzenlenebilir. sonrasında işlemler sırasıyla ve belgeye dayanarak kaydedilir. açılış kaydı: yevmiye defterine ilk olarak yani birinci madde olarak açılış bilançosundaki hesapların yazıldığı kayıt yapılır. öğrenci kaynak ( pasif) hesaplarınıkaydedebilecektir. siz de deneyimlediğinizde benzer olduğunu görebileceksiniz. yevmiye defteri nedir? bu işlemin yevmiye kaydı şöyle olacaktır.

öğrenci muhasebenin temel ilkelerine uygun olarak yevmiye defterini tanıyarak işletmenin açılış kaydını düzenleyebilecektir.


Tuncer akşener..
Sınıf ingilizce sunumlar

Kiralık bölcek daire kütahya